خدمات

خدمات

•    نظارت بر تسهیلات اعطایی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی
•    ارزیابی طرح‌های درخواست تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی
•    ارزیابی میزان معافیت مالیات بر عملکرد شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری پردیس، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
•    ارزیابی میزان معافیت مالیات بر حقوق نیروی انسانی مستقر در پارک علم و فناوری پردیس، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
•    ارزیابی عملکرد خانه‌های خلاق و نوآوری
•    ارزیابی تسهیلات پرداختی به خانه‌های خلاق و نوآوری
•    نظارت بر تسهیلات اعطایی توسط صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق
•    ارزیابی طرح‌های درخواست تسهیلات از صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق

 

تمامی حقوق متعلق به شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران (کفا) است

© 2020 - 2024 Iran Entrepreneurship and Technology Company (KEFA) All rights reserved

طراحی و پیاده سازی توسط واحد فناوری اطلاعات